Producció gràfica i impressió

25 anys de cartells UPF

UPF

Objectius del client

Durant 25 anys CeGe ha estat imprimint els pòsters de cada curs acadèmic de la UPF. Cada un d’ells amb una creativitat i un disseny molt especials. En motiu del seu 25 aniversari la Universitat va sol·licitar alguna cosa especial.

 

Solució de CeGe

Per commemorar els 25 anys, CeGe va proposar a la UFP editar un llibre recollint els 25 cartells.

Des de CeGe es va elaborar la proposta, es va realitzar l’edició i gestió del contingut, així com la maquetació i impressió d’un llibre tipus acordió. La coberta es va troquelar per obrir una finestra que permetés la visualització del títol imprès a la primera pàgina.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ