Publicacions i gestió de continguts

Automatització de publicacions per a ONG

ODI

Objectius del client

ODI (Overseas Development Institute) és una think tank non-profit basada en UK amb multitud de publicacions anuals sobre temes de desenvolupament internacional i temes humanitaris. ODI té més de 240 empleats, inclosos investigadors, personal de suport especialitzat, i un petit equip de comunicacions.

Hi ha 12 departaments de recerca diferents, que publiquen uns 250 informes d’investigació cada any. En el sistema anterior, cada equip era responsable de publicar els seus informes, passant directament el material de Word a PDF. Algunes publicacions (informes anuals, per exemple) que necessitaven un disseny més sofisticat s’externalitzaven, amb els costos que això implicava.

Aquest procés de treball tan descentralitzat afectava la qualitat general, que no era homogènia. Tampoc facilitava la coordinació de timings necessaris, de manera que es perdien moltes oportunitats de comunicació i promoció.

L’objectiu d’ODI era trobar una sistema que donés coherència a totes les publicacions, a un cost assequible per a una entitat sense ànim de lucre que a més no impliqués major subcontractació o ampliar personal.

Solució de CeGe

La plataforma Typefi ha complert amb tots els requisits de ODI: gestió del contingut centralitzada, desenvolupament de plantilles de disseny d’alta qualitat, mantenir Microsoft Word com a base per a l’edició i la capacitat de produir llibres electrònics sense invertir temps i diners addicionals pel canvi de format.

Es va proporcionar accés remot a Typefi a tot el personal, per centralitzar i coordinar totes les publicacions. Es van crear plantilles en Adobe InDesign amb un disseny més elaborat, que millora la imatge de qualitat de totes les publicacions, però cada usuari segueix mantenint Microsoft Word com a programa d’edició.

Typefi adapta automàticament el contingut perquè totes les publicacions segueixin el mateix estil gràfic i editorial i a més les edita com PDF llestos per imprimir i els envia al web en el format corresponent, tot això en qüestió de minuts.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ