Materials de màrqueting i vendes

Carpeta especial programes IESE

Iese

Objectius del client

Crear una carpeta rígida per contenir diversos elements de comunicació dels programes de l’escola de negocis IESE.

Solució de CeGe

Desenvolupament de tots els encunys i maquetes.

Producció gràfica de la carpeta i dels materials (fullets, brochures, etc.) que conté.

S’entrega tot muntat.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ