Materials de màrqueting i vendes

Carta de color i textures Roca

Roca

Objectius del client

Agilitzar temps i reduir els costos de les cartes de textura i color, sense perdre’n l’impacte visual i la capacitat de mostrar els acabats.

Solució de CeGe

A partir de la fusta, vam realitzar la reproducció, impressió i textures amb reprografies especials (tecnologia pròpia, TECNIcart).

Permet realitzar en només quatre setmanes els 5.000 mostraris que es necessiten per a quatre països (Espanya, França, Alemanya i Portugal), en diferents idiomes.

Vam aconseguir un estalvi en costos del 60% i una reducció del timing d’aproximadament dos mesos.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ