Publicacions i gestió de continguts

Catàleg de Nadal de Barnes & Noble

Barnes & Noble

Objectius del client

Barnes & Noble edita durant les festes nadalenques un catàleg de 124 pàgines en diverses versions i amb tots els seus articles. El procés de creació de Barnes & Noble era un tediós procés manual que requeria centenars d’hores tant per a la introducció dels articles i els seus detalls com per a la seva actualització i correccions. Usaven programes d’art final per a dissenyadors i ho combinaven amb sistemes interns com Sharepoint.

Totes les solucions que s’havien analitzat fins al moment requerien una inversió massa elevada per a l’empresa. Desitjaven un procés que reduís les hores dedicades a l’elaboració dels catàlegs.

Solució de CeGe

El sistema d’automatització de catàlegs és una solució accessible a totes les mides d’empresa. En aquest cas es va proposar fer servir la solució d’automatització basada en Easy Catalog.

El procés permet, ara, introduir el dades d’una forma fàcil i ràpida. Barnes & Noble va detectar una immediata millora en l’actualització i correcció de les dades, ja que qualsevol modificació es vincula automàticament, sense errors i en temps real amb l’editor de catàlegs, es realitzen els canvis en l’InDesign i per tant en tots els formats , tant impresos com on-line.

A més els temps de producció s’han reduït de forma molt considerable i s’han pogut produir catàlegs molt més segmentats per certs mercats a un cost molt més competitiu.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ