Producció gràfica i impressió

Catàleg per a l’exposició de Josep M. Alcover “EI moll de l’ós”

Fundació TeclaSala de l'Ajuntament de l'Hospitalet

Objectius del client

Impressió del catàleg amb efectes que recordessin als materials utilitzats per l’escultor.

Solució de CeGe

Impressió a una tinta sobre un paper negre per aconseguir un efecte ferrós que recordi els materials usats per l’escultor.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ