Producció gràfica i impressió

Catàlegs de l’exposició 1950-1977 per al MNAC

MNAC

Objectius del client

Impressió dels catàlegs d’art de l’exposició 1950-1977 on es recullen treballs de diferents artistes de l’època.

Solució de CeGe

S’imprimeixen tres catàlegs, un que abasta el període 1950-1969, un altre que va d’1970-77 i una bibliografia i resum del conjunt de les obres. S’imprimeix un estoig per incloure-hi els catàlegs.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ