Màrqueting directe i crossmedia

Comunicació segmentada automatitzada

Fireboy Creative

Objectius del client

Aquesta agència, que va ser contractada per l’organisme que prepara les eleccions regionals, s’encarrega d’editar anuncis segmentats en diversos diaris. Per temes legals, totes les publicacions havien de ser 100% fiables, sense errors.

Es partia d’un procés molt manual. Les dades es proporcionaven en una sèrie de fulls de càlcul que es formatejaven per adaptar-les a l’InDesign amb l’estil de la campanya. Aquestes dades es verificaven i després es copiaven i s’inserien en els espais dels diferents diaris, on es revisarien novament. Cada campanya requeriria quatre dissenyadors a temps complet durant dues setmanes.

El client sol·licita un procés pel qual la introducció, modificació i edició de les dades sigui eficient i fiable.

Solució de CeGe

Amb el nou procés, basat en la nostra solució Easy Catalog, les dades s’introdueixen una sola vegada, i sempre són revisades en la mateixa plataforma, que un cop estan validades al 100% les transforma directament en la campanya de cada diari, ja amb el format i la maquetació final a InDesign.

Una sola persona pot realitzar tota la feina en les mateixes dues setmanes i la fiabilitat final és, fins i tot, superior. És un procés molt més ràpid, a un cost considerablement millor i sense errors.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ