Retail i PLV

Display Aire Rosa Clará

Rosa Clará

Objectius del client

Crear un element d’impacte en el punt de venda adequat a la imatge de Rosa Clará.

Solució de CeGe

Display elegant que destaca la nova col·lecció de Rosa Clará.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ