Retail i PLV

Display expositor Provence

Compagnie de Provence

Objectius del client

Desenvolupar un element visualment atractiu per destacar-ne la promoció en el punt de venda.

Solució de CeGe

Creació d’un element molt original, de dues peces. CeGe s’encarrega de tot el projecte, des del concepte volumètric fins a la producció, amb desenvolupament de maquetes i encunys especials.

 

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ