Retail i PLV

Floorstand Aplikids

APLI

Objectius del client

Crear un element de comunicació i exposició de producte en el punt de venda.

Solució de CeGe

A partir de la necessitat del client CeGe realitza el desenvolupament d’encunys, de 3D i de la producció gràfica de la peça. S’estudia la millor alternativa per a un transport eficient a nivell de mesures i es lliura plegat i amb instruccions de muntatge fàcil.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ