Materials de màrqueting i vendes

Impressió carta de colors i textures

Barpimo

Objectius del client

El client té un ampli portafoli en pintures metal·litzades i òxids. Fins ara, per reproduir els acabats i efectes s’usaven mostres reals incrustades en els catàlegs.

Això requereix temps llargs de producció, costos elevats i un considerable pes, la qual cosa el fa complex i car com a element de comunicació.

Solució de CeGe

Gràcies a la nostra tecnologia TECNIcart oferim una solució òptima: amb aquest sofisticat sistema d’impressió som capaços de reproduir fidelment els colors i matisos de la pintura metal·litzada i la textura dels òxids.

És un material imprès, de manera que el seu cost final respecte a les mostres físiques baixa dràsticament, així com els timings de producció i el pes de cada catàleg, mantenint tot el seu impacte com mostrari de colors.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ