Memòries i informació financera

Informe Anual 2015 COMB

COMB

Objectius del client

Redissenyar la seva memòria anual, oferint la seva millor imatge de marca.

Solució de CeGe

CeGe coordina i produeix el projecte en la seva totalitat a partir dels continguts del client: disseny gràfic, infografies, maquetació, correcció i impressió.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ