Memòries i informació financera

Informe Anual 2013 SEAT

SEAT

Objectius del client

Un informe anual amb un estilisme i disseny renovat cada any.

Adaptació al procés intern de treball de l’empresa.

Aconseguir un informe anual fidedigne, de qualitat i amb continguts atractius.

Solució de CeGe

Disseny integral de l’informe, de principi a fi (disseny gràfic, gestió de continguts, impressió, proposta d’acabats especials, enquadernació).

Formats: versió impresa i pdf passapàgines multimèdia, en dos idiomes (espanyol i anglès).

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ

CeGe ha resolt de manera excel·lent el complex procés de realització de l'Informe Anual de SEAT. Tots els seus departaments han treballat amb dedicació i esforç per assolir els compromisos de qualitat i complir amb les dates de lliurament.

Jordi Llenas, Manager of Balance Sheet and Closing, SEAT.