Memòries i informació financera

Informe anual 2015 COMB

COMB

Objectius del client

Fer pública i difondre les activitats de la institució.

Aconseguir un impacte sobre la seva projecció institucional amb un element de disseny i una imatge atractiva i de qualitat.

Solució de CeGe

Des de CeGe els hem assessorat en el format i les qualitats tècniques i hem realitzat el disseny i la maquetació per aconseguir un informe final que respongui a les necessitats del client.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ