Memòries i informació financera

Informe Anual Integrat 2014 Crèdit Andorrà

Crèdit Andorrà

Objectius del client

Informe Anual Integrat: memòria financera, RSC i Fundació.

Presentació de qualitat, en tres idiomes, versió impresa de qualitat i microsite.

Solució de CeGe

Integració de tot el procés (disseny, maquetació, traduccions, impressió…) per a un resultat fiable i en temps molt ajustats.

Creació i producció d’una enquadernació especial en estoig per a la versió impresa.

Creació de minisite en tres idiomes amb els continguts de les memòries.

Pdf girapàgines lliurat en usb.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ

Tranquil·litat i qualitat. És el que CeGe ens aporta en la preparació del nostre Informe Anual. La confiança de deixar en mans d'un equip expert el disseny gràfic, la supervisió, la producció i, en definitiva, la gestió de l'edició de l'informe a partir de les dades i de la informació elaborats pels nostres professionals interns. Ja fa nou anys que vam decidir treballar amb CeGe aquesta peça tan important de la nostra comunicació corporativa, i la nostra confiança en ells s'ha anat renovant any rere any.

Elena Pampliega Tena, Directora del Gabinet de Comunicació Corporativa de Crèdit Andorrà