Memòries i informació financera

Informe Anual Integrat CaixaBank 2016

Caixabank 2016

Objectius del client

El client sol·licita el disseny, la maquetació i la publicació en format paper i digital del seu Informe Anual Integrat en un procés coordinat per CeGe.

Solució de CeGe

Des del nostre estudi i mitjançant la coordinació d’un únic interlocutor per al client es realitzen el disseny i la maquetació de l’Informe Corporatiu Integrat, així com l’Informe d’Impacte Socioeconòmic i l’Annex – índex de contingut GRI.

Tots els informes es realitzen en tres idiomes, de la traducció i revisions contínues ens encarreguem des de CeGe.

El repte més important és la plasmació dels informes en sengles webs, coordinats també per CeGe.

Producció gràfica en paper dels dos Informes i pdf accessible per a l’índex GRI.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ