Memòries i informació financera

Informe Anual MicroBank 2016

MicroBank

Objectius del client

El client sol·licita a CeGe l’elaboració i la impressió del seu informe anual.

Solució de CeGe

A CeGe hem coordinat i produït aquest projecte en la seva totalitat a partir dels continguts del client:

disseny gràfic, infografies, maquetació, correcció, traducció a diversos idiomes i impressió.

 

 

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ