Objectius del client

Per al seu informe, com cada any, Seat ens sol·licita un projecte claus en mà, que inclogui el disseny, maquetació i producció d’aquesta peça de comunicació important per a la companyia.

El disseny es renova en cada nova edició, buscant que resulti atractiu tant a la part gràfica com en la presentació i tractament de continguts (infografies, etc.).

Solució de CeGe

Sota la coordinació d’un únic interlocutor, hem dissenyat i creat per a Seat aquesta Memòria anual. Disposem d’un equip intern integrat de professionals (dissenyadors, editors, redactors, traductors, etc.) perquè el procés resulti àgil, rigorós i de qualitat.

Gràcies a la nostra llarga experiència en producció gràfica, podem incorporar des de l’inici idees originals i realitzables, eficients en costos i impactants en el seu plantejament, per diferenciar la Memòria de cada client i donar-li la personalitat i estil que cada marca necessita.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ

informe anual producción

impresión informe anual

maquetación infome anual

diseño memoria anual

impresión memoria anual

edición informe anual

informe anual diseño