Memòries i informació financera

Informe Anual i RSC Inmobiliaria Colonial

Colonial

Objectius del client

El client sol.licita la producció de la seva memòria anual a partir del disseny gràfic creat per la seva agència de publicitat.

Solució de CeGe

CeGe ha realitzat la maquetació de la Memòria en tres idiomes, i s’ha encarregat de la traducció i de la producció gràfica.

Des del nostre estudi coordinem i gestionem tot el procés perquè la Memòria sigui una peça fidedigna, sense errors i amb la qualitat òptima d’aquest document, que arriba a accionistes i a altres col·lectius d’elevat interès per a l’empresa.

 

 

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ