Memòries i informació financera

Informe Corporatiu Integrat CaixaBank 2017

CaixaBank

Objectius del client

El client sol·licita el disseny, la maquetació i la publicació en format paper i digital del seu Informe Anual Integrat en un procés coordinat per CeGe.

Solució de CeGe

Des del nostre estudi, i mitjançant la coordinació d’un únic interlocutor per al client, es realitzen el disseny i la maquetació de l’Informe Corporatiu Integrat, així com l’Informe d’Impacte Socioeconòmic i l’Annex – Índex de contingut GRI.

Tots els informes es realitzen en tres idiomes, de la traducció i revisió contínues dels quals ens encarreguem a CeGe.

El repte més important és la plasmació dels informes en sengles webs, coordinats també per CeGe.

Producció gràfica en paper dels dos informes i pdf accessible per a l’índex GRI.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ