Producció gràfica i impressió

Llibre art impressió sostenible

Fundació Joan Miró

Objectius del client

La Fundació Joan Miró sol·licita una impressió que sigui alhora respectuosa amb el medi ambient i fidedigna amb les obres exposades en l’exposició “Sumer i el paradigma modern”.

Solució de CeGe

A CeGe hem realitzat tot el procés de fotomecànica, amb prova de tiratge a la màquina i la impressió d’aquest llibre sobre suport offset.

La impressió s’ha realitzat amb la innovadora tecnologia d’eco-printig, amb tintes LED-UV, que produeix la petjada de carboni més petita de la indústria de la impressió. Tant el material imprès com l’entorn i les persones estan lliures de mercuri i ozó, dos dels contaminants més pesats en el nostre sector.

Addicionalment, aquesta tecnologia garanteix un resultat excel·lent pel que fa a colors, ja que les tintes LED-UV aporten una major càrrega pigmentària i s’aconsegueix major saturació de color.

 

 

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ