Producció gràfica i impressió

Llibre amb impressió ecològica

EADOP

Objectius del client

El client vol imprimir aquesta història gràfica de manera que les il·lustracions quedin impreses en pàgines dobles i triples.

Solució de CeGe

La complexitat d’aquest enquadernat va ser aconseguir unes pautes molt ajustades perquè les il·lustracions quedessin totalment contínues en les diferents pàgines, cosides entre si.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ