Producció gràfica i impressió

Llibre amb impressió ecològica

Biblioteca de Catalunya

Objectius del client

La Biblioteca de Catalunya ens demana la impressió d’aquest delicat llibre: “Àlbum naturalista de micologia”.

Solució de CeGe

Aquest llibre s’ha imprès amb la innovadora tecnologia ecològica LED-UV i amb el nostre procés respectuós amb el medi ambient.

Això garanteix que la petjada de carboni sigui la més petita en el món de la impressió, que els productes estiguin lliures d’ozó i mercuri i que el paper utilitzat sigui originari de boscos sostenibles.

Addicionalment, la tecnologia LED-UV aporta un plus a la qualitat final dels colors, per les tintes i el procés utilitzat en la impressió.

El resultat final és un llibre que manté un ferm compromís amb el medi ambient i un resultat excel·lent en la qualitat de les imatges.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ