Producció gràfica i impressió

Llibre de currículums d’ESADE

ESADE

Objectius del client

ESADE demana crear una carpeta o llibre per als CV d’alumnes.

Solució de CeGe

A CeGe dissenyem i produïm una carpeta amb separates.

Impressió dels CV.

S’entrega la carpeta amb els CV ordenats i col·locats al seu interior.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ