Producció gràfica i impressió

Llibre de prestigi

Alfa Trade Home SL

Objectius del client

Patrimoni i memòria de J. P. Viladecans és una publicació formada per diferents elements, cada un d’ells signat pel seu autor.

El client ens demana un projecte que asseguri una impressió d’alta qualitat, així com la manipulació de tots els elements que conformen la publicació. La peces han de mantenir l’ordre en què van numerades amb la identificació de la caixa de presentació.

 

Solució de CeGe

Assessorem en l’elecció del material d’impressió, i vam aconseguir reproduir amb gran fidelitat els originals del client.

La manipulació es realitza amb el màxim rigor per mantenir l’ordre dels elements dins de la col·lecció.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ