Producció gràfica i impressió

Llibre Fundación Caja de Ingenieros

Fundación Caja de Ingenieros

Objectius del client

El client ens demana un projecte que inclogui tota l’elaboració d’un llibre de la seva Fundació, centrat en els projectes guanyadors del premi “Idees innovadores per al progrés”.

Solució de CeGe

CeGe realitza un projecte global, des de l’inici fins al final: coordinació editorial, redacció, fotografia, entrevistes, traducció, maquetació i producció gràfica.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ