Producció gràfica i impressió

Llibre “Un segle de fotografia de moda” per al Museu del Disseny

Museu del Disseny de Barcelona

Objectius del client

Impressió de qualitat que reflecteixi amb la major fidelitat possible les còpies fotogràfiques cedides pels autors per a l’exposició.

Solució de CeGe

Els experts de CEGE s’encarreguen de la realització de la fotomecànica per reproduir amb la màxima fidelitat les diferents obres per a la impressió del catàleg.
Per aconseguir-ho es realitza una primera ronda de proves de color per comparar-les amb les còpies exposades i realitzar in situ els corresponents ajustos de color, fotografia a fotografia.
És un treball rigorós i de cura exquisida que es tradueix en un obra que reprodueix amb autenticitat les obres fotogràfiques.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ