Materials de màrqueting i vendes

Mostrari Jotun Woods

Jotun Ibérica

Objectius del client

El client busca substituir el tradicional catàleg amb peces reals incrustades, mantenint la fidelitat a l’hora de mostrar els seus productes.

Solució de CeGe

Gràcies a la nostra exclusiva tecnologia d’impressió TECNIcart, vam aconseguir reproduir fidelment els seus productes, ajustant el color de manera molt fidel i aplicant una textura que simula a la perfecció les fustes envernissades amb Jotun.

El resultat per Jotun Woods és un catàleg molt lleuger i molt més eficient en costos, la qual cosa millora el seu impacte com a element de comunicació comercial.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ