Memòries i informació financera

Nestlé a la societat Informe 2017

Nestlé

Objectius del client

El client vol crear una memòria que reflecteixi els seus valors i que CeGe realitzi la coordinació editorial, la creació de continguts i infografies, la selecció de fotografies, així com el disseny i la maquetació de la companyia i els valors RSC de l’any 2017.

Solució de CeGe

A CeGe, a través d’un únic interlocutor, realitzem i gestionem aquest informe: coordinació editorial, creació de continguts i infografies, selecció de fotografies, així com el disseny i la maquetació.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ