Publicacions i gestió de continguts

Publicació corporativa ICIE

CaixaBank

Objectius del client

CaixaBank sol·licita un projecte per a l’elaboració de la seva nova edició corporativa ICIE, que analitza els aspectes que determinen la decisió d’establir relacions comercials en un determinat país per les empreses espanyoles.

Solució de CeGe

A CeGe hem coordinat el projecte des del principi fins al final: disseny i maquetació en els tres idiomes, producció gràfica i publicació on- i off-line.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ