Publicacions i gestió de continguts

Publicació periòdica “Fitxes país”

CaixaBank

Objectius del client

CaixaBank sol·licita un projecte per dissenyar, maquetar i produir la publicació corporativa Fitxes país. És una publicació periòdica que proporciona informació detallada i anàlisi sobre 30 països, dirigida als seus clients.

Solució de CeGe

A CeGe hem coordinat el projecte, realitzant el disseny i maquetació en tres idiomes, la impressió i la publicació on-line.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ