Marketing Supply Chain & Fulfillment

Revista “El·lipse”

Parc Recerca Biomèdica de Barcelona

Objectius del client

Es pretén simplificar el procés d’elaboració de la revista, sense perdre qualitat en els continguts.

Controlar els timings per garantir la sortida de cada número.

Gestionar múltiples col·laboradors remots en cada número.

Crear un procés d’aprovació intern àgil i fiable.

Solució de CeGe

Des de CeGe vam tenir clara la millor solució tecnològica per al client: la implantació de la Plataforma K4 per edició col·laborativa.

Permet la coordinació complexa de continguts i timings, la revisió continuada de continguts pre i post maquetació.

Manté actualitzada la darrera versió i gestiona aprovacions finals a diferents nivells.

El procés s’integra en CeGe amb el nostre departament d’edició i correcció, per assegurar una revista cuidada i sempre a temps, que inclou totes les aportacions de gran quantitat de col·laboradors que aporten una gran riquesa als continguts.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ