Publicacions i gestió de continguts

Revista corporativa BdV

Novartis

Objectius del client

Crear una revista interna que comuniqui els fets rellevants de la planta de Barberà.

Confiar en un partner que coordini l’edició, el disseny, la maquetació i la gestió integral del projecte.

Solució de CeGe

Actuem com a interlocutor de tots els departaments involucrats, integrem els continguts aportant valor, realitzem les entrevistes, sessions fotogràfiques i garantim la línia de disseny.

CeGe coordina tot l’equip editorial per desenvolupar els continguts i el disseny (redacció, fotografies, equip de periodistes que realitzen les entrevistes, reportatges i redactat d’articles, maquetació i disseny gràfic).

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ