Marketing Supply Chain & Fulfillment

Revista “Insight” IESE

IESE Business School

Objectius del client

Automatitzar i simplificar el procés de producció i lliurament de la seva revista periòdica Insight. Integrar continguts on-line i off-line. Reduir el temps de gestió de l’equip de publicacions d’IESE.

Assegurar que es produeixen i s’envien les unitats realment útils i necessàries, fet que garanteix una major eficiència dels costos.

Solució de CeGe

Gestió integral a través de la plataforma de CeGe MK Portal de les sol·licituds d’unitats per idioma, confirmació de les peticions i agregació del procés d’impressió i distribució de les revistes a partir de les demandes concretes de cada departament.

Gestió de les sol·licituds, amb un procés eficient i que permet assignar els costos automàticament: 1) CeGe envia a cada un dels 40 departaments (centres de cost) un mail per a la sol·licitud de les unitats en línia, 2) s’informa del cost al responsable i 3) un cop validat la comanda s’envien les revistes i s’assigna el cost al departament/centre de cost corresponent.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ