Producció gràfica i impressió

Tarifa de preus i catàleg Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric

Objectius del client

El client sol·licita l’elaboració, edició, maquetació i impressió del seu catàleg i tarifes de preus 2018.

Solució de CeGe

La creació de catàlegs per part de companyies amb un ampli portafoli i que renoven amb freqüència és un procés laboriós i al qual les empreses destinen recursos importants de temps i de diners.

Una solució, com ha fet Mitsubishi, és externalitzar aquest procés a una empresa com CeGe, experta en la creació de catàlegs.

Fruit de molts anys gestionant aquest tipus de projectes, hem incorporat al nostre estudi de disseny les últimes tecnologies perquè aquest procés sigui àgil i lliure d’errors, com els sistemes de revisió automàtica, que permeten incorporar totes les dades i les successives modificacions sense risc d’errors en el catàleg final i en tots els idiomes i versions.

DESITJO REBRE MÉS INFORMACIÓ